Mobbeombudet i Nordland arrangerer i samarbeid med mobbeombudene i Troms og Finnmark, et webinar for foreldre under tittelen «Kan mammer og pappaer være med å stoppe mobbing?».

Vi anbefaler alle foresatte som kan og delta.

 

Tidspunkt: Onsdag 11.11.2020 kl. 20.15
 

Klikk her for å delta på webinaret.​