Navn Rolle E-post
Kristin Wabø Ruud Rektor kristin.w.ruud@lodingen.kommune.no
Lill Nilsen Styrer og pedagogisk leder barnehage lill.nilsen@lodingen.kommune.no
Krister Karlsen Sekretær krister.karlsen@lodingen.kommune.no
Frode Olderøy Kontaktlærer 5-7 frode.olderoy@lodingen.kommune.no
Ellinor Dyveke Jenssen Kontaktlærer 8 ellinor.jenssen@lodingen.kommune.no
Astrid Honig Kontaktlærer 1-2/Spes.ped.ansvarlig astrid.honig@lodingen.kommune.no
Sara Sofie Nesbye Kanstad IKT-ansvarlig/timelærer sara.kanstad@lodingen.kommune.no
Rebekka Hugøy Pedagogisk leder barnehage rebekka.hugoy@lodingen.kommune.no
Judith Görler Hesten Barnehageassistent judith.hesten@lodingen.kommune.no
Lill Helen Kristiansen Assistent SFO og barnehage/Ansvarlig skolebibliotek  
Irina Saivare Renholder  irina.saivare@lodingen.kommune.no