Navn Rolle E-post
Beth Jensen Rektor/barnehagestyrer beth.jensen@lodingen.kommune.no
Kristin Wabø Ruud Kontaktlærer 8-10 og Rektors stedfortreder kristin.w.ruud@lodingen.kommune.no
Lill Nilsen Pedagogisk leder barnehage lill.nilsen@lodingen.kommune.no
Krister Karlsen Sekretær krister.karlsen@lodingen.kommune.no
Silje Knutsen Rea Kontaktlærer 1-4 og Rådgiver silje.knutsen.rea@lodingen.kommune.no
Ellinor Dyveke Jenssen Kontaktlærer 5-7 ellinor.jenssen@lodingen.kommune.no
Astrid Honig Spes.ped.ansvarlig/timelærer astrid.honig@lodingen.kommune.no
Vidar Nilsen IKT-ansvarlig/timelærer vidar.nilsen@lodingen.kommune.no
Heidi Svendsen Barnehageassistent heidi.svendsen@lodingen.kommune.no
Judith Görler Hesten Barnehageassistent judith.hesten@lodingen.kommune.no
Lill Helen Kristiansen Ansv. skolebibliotek  
Irina Saivare Renholder