Besøksadresse: Vågehamn, 8412 Vestbygd
Telefonnummer: 76986680
E-post: vestbygd.skole@lodingen.kommune.no
 

Åpningstid barnehage er fra 07.30 – 16.30
Skolen er bemannet 08.00 – 15.30


 

Administrasjon Telefonnummer Mobil
Rektor 769 86 681 416 78 158
Sekretær 769 86 770  
Ledende helsesykepleier 769 86 661 902 20 141