Dette er en hjemmeside for Vestbygd oppvekstsenter, den vil inneholde informasjon om både barnehagen og skolen.


Forsiden: Her vil det bli lagt ut generell informasjon som gjelder både skole og barnehage.
 

Oppe på siden er en meny hvor man finner mer spesifikk informasjon.

Barnehage: Her vil man finne det som omhandler bare barnehagen.
Skole: Her vil man finne det som gjelder skolen.
Skoleruten: En kalender hvor skoleruten er lagt inn, det ligger også en pdf. fil med skoleruten.
Ansatte: En liste over alle ansatte på Vestbygd oppvekstsenter, her er det også mailadresser.
Kontakt oss: Kontaktinformasjon til skolen, for de som ønsker å komme i kontakt med skolen.
Om Vestbygd oppvekstsenter: Kort informasjon om skolen og barnehagen.