Nedenfor er det linket til tre smitteveiledere som henholdsvis gjelder for barnehage, 1-7 trinn og 8-10 trinn.

Hvis du lurer på om du skal holde barnet hjemme fra barnehage/skole eller ikke, les smitteveilederen som gjelder for ditt barn.
 

Link til smittiveileder for barnehage: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

 

Link til smitteveileder 1-7 trinn: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

 

Link til smitteveileder 8-10 trinn: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/